rys. nr 16 - Początek tygodnia

ten rysunek przedstawia dodawanie kolumny Początek tygodnia