rys. nr 15 - Dane przedstawiające numerację rozpoczynającą nowy tydzień w piątek

ten rysunek przedstawia dane przedstawiające numerację rozpoczynającą nowy tydzień w piątek