rys. nr 12 - Numer tygodnia w miesiącu

ten rysunek przedstawia dane z nową kolumną z numerem tygodnia w miesiącu