rys. nr 11 - Tydzień miesiąca

ten rysunek przedstawia dodawanie kolumny Tydzień miesiąca