rys. nr 10 - Zmienione dane

ten rysunek przedstawia zmienione dane