rys. nr 8 - Parametry scalania

ten rysunek przedstawia okno scalania, gdzie możemy ustawić parametry scalania zapytania