rys. nr 7 - Scal zapytania

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Scal zapytania