rys. nr 6 - Pogrupowane dane

ten rysunek przedstawia tabelę z pogrupowanymi danymi