rys. nr 5 - Parametry grupowania

ten rysunek przedstawia okno Grupowania według, gdzie możemy ustawić parametry grupowania