rys. nr 3 - Edytor zapytań

ten rysunek przedstawia Edytor zapytań z wczytaną tabelą