rys. nr 23 - Parametry ładowania danych

ten rysunek przedstawia parametry ładowania danych w oknie Ładowanie danych