rys. nr 21 - Wyodrębnione dane

ten rysunek przedstawia wyodrębnione dane