rys. nr 20 - Parametry wyodrębniania wartości

ten rysunek przedstawia okno Wyodrębniania wartości z listy