rys. nr 19 - Wyodrębnij wartości

ten rysunek przedstawia polecenie Wyodrębnij wartości