rys. nr 14 - Dane po rozwinięciu

ten rysunek przedstawia dane po rozwinięciu