rys. nr 12 - dwie operacje z takim samym czasem

ten rysunek przedstawia dwie operacje z takim samym czasem