rys. nr 10 - Zmiany w formule

ten rysunek przedstawia zmiany w formule w pasku formuły