rys. nr 1 - Przykładowe dane

ten rysunek przedstawia przykładowe dane