Rys. nr 9 – 5-ty wiersz zwrócony przez funkcję INDEKS

ten rysunek przedstawia 5‑ty wiersz zwrócony przez funkcję INDEKS