Rys. nr 8 – dynamiczny charakter nałożonego filtru

ten rysunek przedstawia dynamiczny charakter nałożonego filtru