Rys. nr 7 – dane spełniające dwa kryteria

ten rysunek przedstawia dane spełniające dwa kryteria