Rys. nr 5 – tablica zwrócona przez funkcje FILTRUJ

ten rysunek przedstawia tablicę zwróconą przez funkcje FILTRUJ