Rys. nr 2 – wyszukiwanie wartości spełniającej 2 warunki w klasycznym Excelu

ten rysunek przedstawia wyszukiwanie wartości spełniającej 2 warunki w klasycznym Excelu