Rys. nr 10 – wynik funkcji INDEKS po zmianie zakresu w funkcji FILTRUJ

ten rysunek przedstawia wynik funkcji INDEKS po zmianie zakresu w funkcji FILTRUJ