rys. nr 9 - przekształcone dane

ten rysunek przedstawia przekształcone dane przy użyciu polecenia Rok