rys. nr 8 - ścieżka dostępu do polecenia Rok

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Rok z karty Przkształć