rys. nr 7 - tworzenie nowego zapytania odwołującego się do poprzedniego zapytania

ten rysunek przedstawia tworzenie nowego zapytania odwołującego się do poprzedniego zapytania