rys. nr 4 - Okno importowania danych

ten rysunek przedstawia okno Importowania danych, gdzie wyszukujemy nasz plik z danymi źródłowymi