rys. nr 22 - okno Importowania danych

ten rysunek przedstawia okno Importowania danych, gdzie ustawiamy parametry wstawienia danych do Excela