rys. nr 20 - zapytanie Woda (4) przechowujące wyniki naszych przekształceń jako połączenie

ten rysunek przedstawia zapytanie Woda (4) przechowujące wyniki naszych przekształceń jako połączenie