rys. nr 2 - Treść zadania 5.1

ten rysunek przedstawia treść zadania 5.1