rys. nr 19 - wstawianie danych z zapytania jako połączenie

ten rysunek przedstawia wstawianie danych z zapytania jako połączenie