rys. nr 17 - największy przepływ roczny

ten rysunek przedstawia dane z największym rocznym przepływem wody