rys. nr 12 - pogrupowane (zsumowane) dane po latach

ten rysunek przedstawia pogrupowane (zsumowane) dane po latach