rys. nr 7 - dane z nową kolumną warunkową

ten rysunek przedstawia dane z nową kolumną warunkową