rys. nr 3 - polecenie Odwołanie z podręcznego menu

ten rysunek przedstawia polecenie Odwołanie z podręcznego menu