rys. nr 21 - dane po usunięciu niepotrzebnych wiwerszy

ten rysunek przedstawia dane po usunięciu niepotrzebnych wiwerszy