rys. nr 2 - wczytane dane bazowe

ten rysunek przedstawia wczytane dane bazowe