rys. nr 15 - zapis funkcji Table.Group z dodatkowych parametrem

ten rysunek przedstawia zapis funkcji Table.Group z dodatkowych parametrem