rys. nr 9 - zmiana nazwy kroku

ten rysunek przedstawia zmianę nazwy kroku w zastosowanych krokach