rys. nr 8 - dane w postaci listy

ten rysunek przedstawia dane w postaci listy