rys. nr 42 - odpowiedź na drugą część zadania w Excelu

ten rysunek przedstawia odpowiedź na drugą część zadania w Excelu