rys. nr 41 - typy danych w odpowiedziach do poszczególnych części zadania 5.4

ten rysunek przedstawia typy danych w odpowiedziach do poszczególnych części zadania 5.4