rys. nr 4 - zmieniony typ danych w kolumnie Data

ten rysunek przedstawia zmieniony typ danych w kolumnie Data