rys. nr 38 - przefiltrowane dane

ten rysunek przedstawia przefiltrowane dane