rys. nr 37 - okno Filtrowania wierszy - parametry filtrowania

ten rysunek przedstawia okno Filtrowania wierszy — parametry filtrowania