rys. nr 36 - rozwiązanie pierwszej części zadania

ten rysunek przedstawia rozwiązanie pierwszej części zadania