rys. nr 35 - okno Importowania danych do Excela

ten rysunek przedstawia okno Importowania danych do Excela