rys. nr 34 - działanie funkcji #duration

ten rysunek przedstawia działanie funkcji #duration