rys. nr 31 - przefiltrowane dane

ten rysunek przedstawia przefiltrowane dane